Psychosomatische fysiotherapie

Hoofdpijn, buikpijn/spanningsklachten of landurige rugklachten zijn vage klachten die weleens op meer dan fysieke kunnen wijzen.

Het kan gebeuren dat een fysiotherapeut met alleen lichamelijk behandelen de klachten niet kan verhelpen.

Er wordt steeds meer bekend dat psychische factoren, zoals stress, een negatief effect kunnen hebben op aanhoudende en terugkerende lichamelijke klachten. Dit wordt bij de psychosomatische fysiotherapeut in kaart gebracht en meegenomen in de behandeling.

Het belangrijkste doel van de behandeling is dat de kwaliteit van leven verbetert waardoor de patient 'beter in zijn vel gaat zitten'.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt, naast de fysiotherapeutische interventie, ook naar acceptatie en verandering van gedrag. Ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en motiverende gesprekken zijn hiervoor belangrijke interventies.

Voor vragen kunt u bellen naar de praktijk.