Tarieven

Vergoeding van fysiotherapie

Algemene informatie over vergoeding van fysiotherapie
Fysiotherapie wordt al enkele jaren zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende
verzekeringen vergoed.
Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische
patiënten zijn er andere regels.


Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat er 18 behandelingen per jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer meer behandelingen nodig zijn wordt dit vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Voor behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst is er een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.


Chronische aandoeningen
De vergoeding van behandelingen voor chronische volwassen patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. Voor vergoeding van de eerste 20 behandelingen met een chronische indicatie kunt u zich aanvullend verzekeren.
Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen.
De genoemde chronische lijst kunt u navragen bij uw fysiotherapeut.


Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.
Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ZIEKTEGEVAL. Houdt u daar rekening mee.